1300W Máy đục bê tông 17mm Total TH213006
1,692,900 đ 1,900,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục bêtông 30 ly MAKTEC MT875
1,950,000 đ
(0 nhận xét)
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG KENMAX 1900W
1,770,000 đ
(0 nhận xét)
AZG6S Máy đục bêtong DCA 1050W
1,670,000 đ 1,725,000 đ
(0 nhận xét)
MÁY ĐỤC KENMAX 2200W
3,100,000 đ
(0 nhận xét)
Máy Đục Bê Tông Dekton 1250W
1,450,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục Dekton 1400W DK-3601
2,500,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục Dekton 1600W DK-3901
2,650,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục Dekton DK-0811
1,710,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục 30mm Dekton 2400W DK-6501
4,290,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục 30mm Dekton 1850W DK-65
2,390,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục bê tông 30ly MT875
2,300,000 đ
(0 nhận xét)
MÁY ĐỤC 17 LY LACELA 224001
1,950,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục bê tông Yamasu YMS-0865
2,000,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục betong đại HITACHI PH65A
1,990,000 đ 2,100,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục bê tông 30mm Dewalt D25961K
23,158,000 đ 23,950,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục bê tông 1700W INGCO PDB17008
2,798,000 đ 3,350,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục bê tông 17mm Dewalt D25580K
9,368,000 đ 9,875,000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục bê tông 1900W XCORT
1,749,000 đ
(0 nhận xét)

Đăng ký nhận tin Khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi và các thông tin cập nhật mới nhất từ Siêu Chợ Cơ Khí