Máy đục bê tông INGCO 1700W
2,836,500 đ 3,050,000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan bàn 350W TOTAL TDP133501
1,720,500 đ 1,850,000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan bàn 750W TOTAL TDP207502
5,793,900 đ 6,230,000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ02-130
2,976,000 đ 3,200,000 đ
(0 nhận xét)
3800W Máy khoan đá DCA AZZ250A
6,170,550 đ 6,635,000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan bàn 350W INGCO
1,720,500 đ 1,850,000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan bàn 1500W TOTAL TDP3211002
9,765,000 đ 10,500,000 đ
(0 nhận xét)
3800W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ03-200
5,654,400 đ 6,080,000 đ
(0 nhận xét)
23mm Máy khoan từ 1600W DCA AJC02-23
7,486,500 đ 8,050,000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan rút lõi Dongcheng AZZ200S
5,150,000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan rút lõi Dongcheng DZZ250
5,980,000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan rút lõi Dongcheng DZZ190
2,565,000 đ
(0 nhận xét)
36mm Máy khoan đục bê tông 1800W TOTAL TH118366
1,434,510 đ 1,610,000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ250
5,897,430 đ 6,475,000 đ
(0 nhận xét)
1100W Máy khoan trộn sơn Total TD61101E
1,078,110 đ 1,210,000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan bê tông 800W DCA AZC38 (Z1C-FF-38)
2,991,340 đ 3,395,000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan từ 1600W DCA AJC02-23
7,969,500 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan đá DCA AZZ02-250A
6,326,298 đ 7,180,000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan đá DCA AZZ02-180
1,709,334 đ 1,940,000 đ
(0 nhận xét)
16mm Máy khoan búa 1100W INGCO ID11008E-1
1,001,880 đ 1,100,000 đ
(0 nhận xét)
Bộ máy khoan búa 101 chi tiết INGCO HKTHP11021E
992,772 đ 1,090,000 đ
(0 nhận xét)

Đăng ký nhận tin Khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi và các thông tin cập nhật mới nhất từ Siêu Chợ Cơ Khí