Máy khoan búa 13mm DCA 500W AZJ04-13
1.592.071 đ 1.714.538 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy đục bê tông INGCO 1700W PDB17008
4.090.645 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan bàn 350W TOTAL TDP133501
2.503.930 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan bàn 750W TOTAL TDP207502
8.837.400 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ02-130
4.954.300 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
BỘ COMBO MÁY KHOAN VÀ MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN ADKIT02 (TYPE E)
2.332.440 đ 2.580.000 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
3800W Máy khoan đá DCA AZZ250A
9.105.200 đ 9.805.600 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
3800W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ02-250 (Z1Z-FF02-250)
9.855.040 đ 10.613.120 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan bàn 350W INGCO
1.892.550 đ 1.850.000 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan bàn 1500W TOTAL TDP3211002
13.215.930 đ 14.232.540 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ03-200 3800W
8.201.375 đ 8.832.250 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
3300W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ200 (Z1Z-FF-200)
4.797.870 đ 4.690.000 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
23mm Máy khoan từ 1600W DCA AJC02-23
10.132.213 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy Khoan Bàn 30cm - Đầu Cặp 10mm - Công suất 340W
1.625.000 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan rút lõi Dongcheng AZZ200S
6.695.000 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan rút lõi Dongcheng DZZ250
7.774.000 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan rút lõi Dongcheng DZZ190
3.334.500 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
36mm Máy khoan đục bê tông 1800W TOTAL TH118366
1.864.863 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ250
7.666.659 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Bàn chuyển máy khoan thành máy khoan bàn
558.000 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
1100W Máy khoan trộn sơn Total TD61101E
1.401.543 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ03-160
4.594.590 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan bê tông 800W DCA AZC38 (Z1C-FF-38)
3.888.742 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan từ 1600W DCA AJC02-23
10.360.350 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan đá DCA AZZ02-250A
8.224.187 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
32mm Máy khoan búa, đục bê tông 1500W TOTAL TH1153216
1.743.885 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan đá DCA AZZ02-180
2.222.134 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
16mm Máy khoan búa 1100W INGCO ID11008E-1
1.302.444 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Bộ máy khoan búa 101 chi tiết INGCO HKTHP11021E
1.290.604 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan rút lõi bê tông Dongcheng DZZ02-130
5.773.868 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận tin mới nhất

Đăng ký nhận các thông tin cập nhật mới nhất từ Siêu Chợ Cơ Khí

Chat